DM CoP

Monday, June 13, 2005

ขอเรื่องเล่าเพิ่ม

สมาชิกโปรดทราบว่าขณะนี้ได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่ http://gotoknow.org/cgi-bin/me/dmcop แล้ว ของเก่าๆ ขอฝากไว้ที่บ้านนี้ก่อน หาทางขนย้ายได้เมื่อไหร่ จะกลับมาเก็บไปให้หมดค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย
๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

7 Comments:

 • St0ck For Your Review - FCPG

  Current Profile
  Faceprint Global Solutions (FCPG)
  Current Price $0.15


  A U.S. based-company dedicated to the goal of
  bringing effective security solutions to the marketplace.

  With violent and white-collar terrorism on the rise,
  companies are starving for innovative security solutions.

  FCPG is set to bring hot new security solutions to
  the industry, with currently over 40 governmental and
  non-governmental contracts, being negotiated.

  Please Review Exactly What this Company Does.

  Why consider Faceprint Global Solutions (FCPG)?

  Faceprint Global Solutions (FCPG) holds the exclusive
  marketing rights from Keyvelop, to sell the world�s
  leading encryption technology to be distributed directly
  to the Healthcare industry in North America.

  Faceprint Global Solutions has completed its biometric
  software that recognizes facial features of individuals
  entering and leaving through airports, ship yards, banks,
  large buildings, etc.

  FCPG acquired Montreal-based Apometrix Technologies,
  which enhances the companies mission of being a
  full-service provider to the multi-application smart
  card industry. The North American market appears ready
  for significant expansion of price-competitive, proven,
  multi-application solutions on smart cards. Apometrix's
  forecast of over 300 customers and sales of more than $50
  million in North America over the next five years, appears
  very realistic, according to company management.

  Faceprint Global Solutions is currently in contract negotiations
  with over 40 governmental agencies and businesses seeking to use
  their encryption, biometric, and smart-card technologies.

  Breaking News for Faceprint Global Solutions (FCPG)

  Faceprint Global Solutions (FCPG) is pleased to announce that
  IBM will now offer the world�s leading encryption software to
  its major Healthcare clients in North America.

  With FCPG owning the exclusive North American rights to distribute
  the worlds leading encryption and transmission software developed by
  Keyvelop, FCPG is poised to capture large volumes of sales generated
  by customers currently using IBM�s software in the healthcare and other industries.
  �This is a very positive move for FCPG and for Keyvelop,� said FCPG
  CEO Pierre Cote. �We are very happy about the decision to go with IBM.
  This is a continuation of the progress made by everyone associated
  with FCPG and its partners.�

  Buell Duncan, IBM's general manager of ISV & Developer Relations commented,
  �Collaborating with Keyvelop will ensure that we develop open solutions
  that are easy to maintain and cost effective for our customers in the
  healthcare and life sciences industry.�

  Among other things, this new software technology which is currently
  being used by a number of European healthcare companies, is used to
  send any file, regardless of format or size. Encryption keys, evidence
  of transmission integrity with fingerprint calculation, time-stamping
  of all actions and status record updating, pre-checking sender and
  receiver identities, validating file opening dates are part of Keyvelop features.
  About FacePrint Global Solutions, Inc.

  FCPG operates a business, which develops and delivers a variety of
  technology solutions, including biometric software applications on
  smart cards and other support mediums (apometric solutions). FCPG�s
  products provide biometric solutions for identity authentication and a
  host of smart card- and biometrics-related hardware peripherals and
  software applications. Apometrix, FCPG�s wholly-owned subsidiary, combines
  on-card or in-chip multi-application management solutions with best-of-breed
  �in-card matching� biometrics. Keyvelop�s secure digital envelope solution
  and Apometrix�s on-card biometrics work together to produce the winning
  combination in the fields of security, traceability and identity management.
  Conclusion:

  The examples above show the Awesome, Earning Potential of little known
  Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens. This sto,ck will
  not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right Now!
  And Please Watch This One Trade!

  GO FCPG!

  Disclaimer:
  Information within this email contains "forwardlooking statements" within
  the meaning of Section 27Aof the Securities Act of 1933 and Section 21B of
  the Securities Exchange Act of 1934. Any statements that express or involve
  discussions with respect to predictions, expectations, beliefs,
  plans, projections, objectives, goals, assumptions or future events or
  performance are not statements of historical fact and may be "forward
  looking statements". "Forward |ooking statements" are based on
  expectations, estimates and projections at the time the statements are made
  that involve a number of risks and uncertainties which could cause actual
  results or events to differ materially from those presently anticipated.
  We were paid a sum of three thousand USD to disseminate this information from
  ir marketing. Forward loking statements in this action may be identified through
  the use of words such as "projects", "foresee", "expects", "will", "anticipates",
  "estimates", "believes", "understands" or that by statements indicating
  certain actions "may", "could", or "might" occur. Risk factors include
  general economic and business conditions, the ability to acquire and develop
  specific projects, the ability to fund operations and changes in consumer
  and business consumption habits and other factors overwhich the company has
  little or no control. The publisher of this newsletter does not represent
  that the information contained herein are true and correct.

  By Blogger walterwarner26535744, at 5:57 AM  

 • Just passing by your blog and though you'd like this site.

  By Blogger josiah94misael, at 8:23 AM  

 • I really enjoyed your blog. This is a cool Website Check it out now by Clicking Here . I know that you will find this WebSite Very Interesting Every one wants a Free LapTop Computer!

  By Blogger leanordalexander27051325, at 11:02 AM  

 • Make no mistake: Our mission at Tip Top Equities is to sift through the thousands of underperforming companies out there to find the golden needle in the haystack. A stock worthy of your investment. A stock with the potential for big returns. More often than not, the stocks we profile show a significant increase in stock price, sometimes in days, not months or years. We have come across what we feel is one of those rare deals that the public has not heard about yet. Read on to find out more.

  Nano Superlattice Technology Inc. (OTCBB Symbol: NSLT) is a nanotechnology company engaged in the coating of tools and components with nano structured PVD coatings for high-tech industries.

  Nano utilizes Arc Bond Sputtering and Superlattice technology to apply multi-layers of super-hard elemental coatings on an array of precision products to achieve a variety of physical properties. The application of the coating on industrial products is designed to change their physical properties, improving a product's durability, resistance, chemical and physical characteristics as well as performance. Nano's super-hard alloy coating materials were especially developed for printed circuit board drills in response to special market requirements

  The cutting of circuit boards causes severe wear on the cutting edge of drills and routers. With the increased miniaturization of personal electronics devices the dimensions of holes and cut aways are currently less than 0.2 mm. Nano coats tools with an ultra thin coating (only a few nanometers in thickness) of nitrides which can have a hardness of up to half that of diamond. This has proven to increase tool life by almost ten times. Nano plans to continue research and development into these techniques due to the vast application range for this type of nanotechnology

  We believe that Nano is a company on the move. With today�s steady move towards miniaturization we feel that Nano is a company with the right product at the right time. It is our opinion that an investment in Nano will produce great returns for our readers.

  Online Stock trading, in the New York Stock Exchange, and Toronto Stock Exchange, or any other stock market requires many hours of stock research. Always consult a stock broker for stock prices of penny stocks, and always seek proper free stock advice, as well as read a stock chart. This is not encouragement to buy stock, but merely a possible hot stock pick. Get a live stock market quote, before making a stock investment or participating in the stock market game or buying or selling a stock option.

  By Blogger lucyflynn4685, at 3:05 PM  

 • I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

  By Blogger howardmartinez9941, at 3:23 PM  

 • While you read this, YOU start to BECOME aware of your surroundings, CERTIAN things that you were not aware of such as the temperature of the room, and sounds may make YOU realize you WANT a real college degree.

  Call this number now, (413) 208-3069

  Get an unexplained feeling of joy, Make it last longer by getting your COLLEGE DEGREE. Just as sure as the sun is coming up tomorrow, these College Degree's come complete with transcripts, and are VERIFIABLE.

  You know THAT Corporate America takes advantage of loopholes in the system. ITS now YOUR turn to take advantage of this specific opportunity, Take a second, Get a BETTER FEELING of joy and a better future BY CALLING this number 24 hours a day.
  (413) 208-3069

  By Blogger shawnhunor8714306606, at 5:29 PM  

 • http://viagraachetergenerique.com/ commander viagra
  http://viagracomprargenericoes.net/ viagra
  http://acquistoviagraitalia.net/ comprare viagra
  http://kaufenviagragenerika.net/ kaufen viagra

  By Anonymous Anonymous, at 8:32 PM  

Post a Comment

<< Home