DM CoP

Friday, June 10, 2005

ชวนสร้างบล็อก

เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ดิฉันและคุณสภาพรรณ ตันติภาสวศิน ได้เข้าฟัง
การนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนา Weblog โดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ที่ห้องประชุม ๑ สำนักงาน สกว. อาคารเอส เอ็ม เทาว์เวอร์ ชั้น ๑๔ จริงๆ แล้วเป็นการนำเสนอต่อ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และทีมงานของ สคส. จึงนับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่คุณธวัช หมัดเต๊ะ ได้แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบและทาง สคส.เปิดโอกาสให้เข้าร่วมรับฟังและยังต่อเนื่องไปถึงได้ฟังการประชุมของทีมงาน สคส.และรับเลี้ยงอาหารกลางวัน ๑ มื้ออีกด้วย ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

สคส. สนับสนุนให้ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ พัฒนาบล็อกนี้ขึ้นมา วางระยะเวลาสำหรับการพัฒนาไว้ ๒ ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ เป็นที่น่าภูมิใจ เพราะยังไม่มีใครที่ไหนมองว่าบล็อกเป็น KM Solution พัฒนาโดยคนไทยเป็นระบบแรก ขณะนี้ infrastructre ใช้การได้แล้ว แม้จะยังไม่สมบรูณ์เต็มที่ รายละเอียดต่างๆ พร้อมเอกสารที่ประกอบการนำเสนอสมาชิกสามารถเข้าไปดูได้จาก http://gotoknow.org

Gotoknow.org เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างไร?

เราใช้บล็อกเป็นหนทางหนึ่งในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ค้นหา สร้างความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน ขณะนี้เราใช้ระบบของ blogger.com แต่เมื่อมีของคนไทยเองแล้ว
เราจะย้ายบ้านไปอยู่ด้วย และอยากจะให้สมาชิกในแต่ละโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสร้างบล็อกของตนเองขึ้นมา แล้วมา join กันในบล็อกชุมชนของเครือข่ายฯ การแลกเปลี่ยนความรู้ก็จะคึกคักกว้างขวางขึ้น ในที่สุดเราจะได้คลังความรู้ขนาดใหญ่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ใน "ตลาดนัด-คุณอำนวย" มีข้อตกลงว่าคุณอำนวยแต่ละคนจะต้องสร้างบล็อกใน gotoknow.org ภายใน ๒ สัปดาห์ (ผ่านมา ๑ สัปดาห์แล้ว) และเขียนอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ ๒ สัปดาห์ (ของเราขยันกว่านี้อยู่แล้ว) บล็อกไหน active มีความเคลื่อนไหวคึกคัก ทาง สคส.จะให้รางวัล บล็อกไหนไม่ค่อยเดินหน้า จะเอาใยแมงมุมไปติดไว้ หรือถ้าไม่เดินเป็นเวลานานๆ ก็ติดป้าย RIP (rest in peace) ให้เลย

ใครอยากเท่ห์ ต้องมี weblog
เราเจอกันได้ทุกวันในบล็อก

ช่วยกันเขียนบันทึก เล่าเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อ share and learn สมาชิกที่ยังไม่ได้สร้างบล็อกของตนเอง มีเรื่องอะไรอยากเล่า เขียนส่งมาที่ดิฉันได้เลยนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

0 Comments:

Post a Comment

<< Home