DM CoP

Friday, May 27, 2005

ประโยชน์ของเรื่องเล่า

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ดิฉันได้รับ e-mail จาก ผศ.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลและเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา อยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์วิภาวรรณได้เข้าไปเยี่ยม Blog ของเรา อ่านทุกตอนแล้วชอบ "เรื่องเล่า" ที่คุณธวัช หมัดเต๊ะ ได้ post ไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนการจัดตลาดนัดความรู้ฯ อาจารย์วิภาวรรณมีข้อเสนอแนะมาดังนี้


วิภาวรรณ.....เข้าไปอ่านแล้วค่ะ รู้สึกดีมากๆ ชอบตรงประสบการณ์จริงของทั้งผู้ป่วยและพยาบาลที่ได้ดูแลผู้ป่วย แล้วนำมาเล่าถ่ายทอดให้คนอ่านได้รับรู้
ไม่แน่ใจค่ะว่าถ้าเราทำ

๑. เมนูสำหรับพยาบาลใหม่ๆ (โดยเฉพาะ) ที่เพิ่งจะเข้ามารับหน้าที่ดูแลผู้ป่วย โดยเป็นทั้งการให้ความรู้ที่ update, การ share ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยทั้งในรพ./ชุมชน ระหว่างพี่-น้องพยาบาล, เปิดโอกาสให้ตั้งคำถาม/ปัญหาในการจัดการกับโรค/อาการ ฯลฯ


๒. Link ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน การบริหารยา ฯลฯ เพื่อความสะดวก แบบว่าเข้ามาที่นี่ที่เดียวแต่ได้ทุกอย่างที่ต้องการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน


๓. แบบประเมินสำหรับคนทั่วๆ ไป เพื่อสามารถประเมินภาวะเสี่ยงของตนเองต่อการเป็นโรคเบาหวาน การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน

ตอนนี้ยังไม่รู้เรื่อง blog... แต่รู้สึกว่าน่าจะดีนะคะ ถ้าได้เรียนรู้ เห็นอาจารย์บอกว่าไม่ยาก


สมาชิกมีความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะนี้อย่างไรบ้างคะ ดิฉันได้เจอะเจอเพื่อนๆ ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน บอกว่าได้เข้าไปเยี่ยม Blog ชอบอ่านบทความที่เขียนแต่ไม่ได้ comment จริงๆ อยากให้ comment เข้ามาหรือส่งบทความ ข้อคิดเห็นมาลงด้วยยิ่งดีค่ะ

ขณะนี้ทีมงานได้ส่งจดหมายแจ้งข่าวคราวไปยังสมาชิกทุกท่านแล้วนะคะ คงจะได้รับจดหมายกันภายใน ๒-๓ วันนี้ ในจดหมายได้สอบถามสมาชิกด้วยว่าเราจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไรดี เพื่อให้ทั่วถึงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โต้ตอบกันได้ อย่าลืมตอบกลับด้วยนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

0 Comments:

Post a Comment

<< Home