DM CoP

Friday, May 20, 2005

รายชื่อสมาชิก

ในวันนี้ทีมงานขอนำรายชื่อบุคลากรจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน" บางส่วนมาย้ำอีกครั้ง โดยจะทยอยนำเสนอเรียงจากภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ ถือว่าทุกท่านได้เป็นสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแล้ว ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง รบกวนสมาชิกช่วยแจ้งกลับหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ครบถ้วนให้ด้วย

Image_put
Image_somd
Image_thep
Image7
Image_memo
Image_rama
วัลลา ตันตโยทัย และ สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน
20 พฤษภาคม 2548

0 Comments:

Post a Comment

<< Home