DM CoP

Friday, May 20, 2005

กิจกรรมของเครือข่าย

ดร.วัลลา  ตันตโยทัย เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง

กลับจากการจัด “ตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” ทีมงานอิ่มเอมกับความสำเร็จและคำชมเชยที่ได้รับทั้งจาก
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และ “พ่อค้า-แม่ค้า”
ที่มาร่วมงาน ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ
จริงๆ แล้วการจัดงานครั้งนี้ยังมีหลายสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะทำให้ดีขึ้นได้อีก เราจึงรีบทบทวนและสรุปผลการจัดงาน บันทึกสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงเก็บไว้เพื่อนำมาแก้ไขในครั้งถัดไป

เราอยากรักษาบรรยากาศดีๆ ที่สมาชิกมีความกระตือรือร้น สนใจใคร่เรียนรู้จากกันและกันเอาไว้ จึงรีบนัดหมายคุณธวัช หมัดเต๊ะ ขอไปเรียนวิธีการใช้ Weblog เพื่อให้เป็นช่องทางที่สมาชิกสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดิฉันและคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ไปพบคุณธวัชที่ สคส. ในเช้าวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ คุณธวัชสาธิตการเอาข้อความและรูปภาพขึ้น Blog เราจดบันทึกขั้นตอนต่างๆ ทบทวนกันให้แน่ใจ แต่ไม่มีเวลาสาธิตกลับ ตอนบ่ายวันนั้นเราเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มา share กับเพื่อนร่วมงานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อีก ๒ คน ทุกคนตื่นเต้นและทดลองเป็น Blogger สร้าง Blog ของตนเอง ใช้เวลาทดลองทำจนมั่นใจระดับหนึ่งแล้วจึงเริ่ม post ขึ้น http://dmcop.blogspot.com สัปดาห์นี้เอง ยังเป็นมือใหม่หัดขับอยู่ค่ะ
ดิฉันอ่านบทความพิเศษของคุณกรกฎ เชาวะวณิช เรื่อง “หัดอ่าน Blog ด้วย Bloglines” ที่ลงในถักทอสายใยแห่งความรู้ ฉบับที่ ๑๑ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๔๘ (เล่มที่ทุกท่านได้รับแจก) ทำตามวิธีที่แนะนำเพื่อรวบรวม Blog ทั้งหมดที่เราอ่านไว้ที่เดียวกัน ไม่ต้องเปิดหลายที่ สมาชิกทุกท่านทดลองใช้ดูนะคะ ไม่ยากเลย

ดิฉันกำลังเขียนโครงการ “เครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินการจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน คิดแผนกิจกรรมของเครือข่ายฯ โดยรวบรวมจาก Passion plan ที่สมาชิกเสนอไว้ด้วย แผนที่คิดไว้คร่าวๆ มีดังนี้
- การจัดประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้ง
- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกในการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงานจากเพื่อนภายในหรือภายนอกเครือข่าย การเข้าฝึกอบรม-ประชุม ฯลฯ เราอาจมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมให้สมาชิก เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น ทั้งในเรื่องของการจัดการความรู้และในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
- การสนับสนุนรางวัลสำหรับสมาชิกที่มีผลงานเด่น (ยังคิดไม่ตกว่าควรให้กี่รางวัล บ่อยแค่ไหน จำนวนเท่าไหร่)
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสมาชิกทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ (อนาคตเครือข่ายฯ อาจมีจดหมายข่าวบ้างก็ได้)
- เรื่องอื่นๆ ตามที่สมาชิกร้องขอ
สมาชิกท่านใดคิดกิจกรรมอะไรได้อีก ช่วยเสนอเข้ามาด้วยนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย vallatan@theptarin.com
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

1 Comments:

  • เห็นรูป ดร. วัลลา แล้วนึกถึงเพลง "สามสิบยังแจ๋ว" ครับ
    ขอแนะนำให้อ่าน บทบรรณาธิการ (Editorial) ของ นสพ. The Nation ฉบับวันที่ ๒๑ พค. ๔๘ ครับ รวบรวมสารสนเทศและข้อคิดเห็นมาดีมากครับ
    วิจารณ์ พานิช

    By Anonymous Anonymous, at 8:04 AM  

Post a Comment

<< Home